Illustration
vrouwen

Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?

Hebt u een kinderwens? Bent u zwanger? Geeft u borstvoeding?
Sommige geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn voor uw ongeboren kind of uw kind dat borstvoeding krijgt. Alle geneesmiddelen, zowel op medisch voorschrift als deze die vrij worden verkocht, zelfs geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (crème, gel, enz.) en geneesmiddelen op basis van planten, houden risico’s in.

Praat hierover met uw arts, apotheker of vroedvrouw.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bewaakt de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen. Het FAGG wil met deze sensibiliseringscampagne vrouwen voor en tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode begeleiden door:

  • de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen;
  • te herinneren aan de noodzaak dat patiënten die langdurig geneesmiddelen nemen hun zwangerschap plannen;
  • de dialoog met de arts, apotheker of vroedvrouw te promoten.

Hiermee zouden bepaalde aangeboren afwijkingen en problemen met de vroege ontwikkeling van het kind kunnen worden vermeden.