Introduction

De campagnes van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
Via deze campagnes wil het FAGG u informeren en begeleiden in het goed, veilig en doeltreffend gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.